Psychiatrie

De psychiatrie is een medisch specialisme, dat zich bezig houdt met onderzoek, diagnostiek en behandeling van cognitieve, emotionele en relationele klachten, alsmede gedragsstoornissen. Deze veroorzaken bij de patiënt, als ook bij zijn omgeving, lijden en kunnen het dagelijkse functioneren ernstig beperken. Deze verstoringen en stoornissen komen voort uit een bepaalde (endogene) kwetsbaarheid, maar kunnen ook ontstaan door problematische relaties tussen mensen.

Een psychiater behandelt mensen met psychische stoornissen. Hij of zij gaat op zoek naar de oorzaak van de mentale problemen en stelt samen met de cliënt een behandelplan op. Het behandelplan bestaat doorgaans uit meerdere gesprekken en ook de naaste omgeving van de cliënt worden (meestal) hierbij betrokken. Daarnaast kunnen er medicijnen worden voorgeschreven, dat is iets waar een psycholoog niet toe bevoegd is. Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in geestenziekten. In tegenstelling tot een psycholoog die psychologie heeft gestudeerd, heeft een psychiater geneeskunde gestudeerd. Na de artsenopleiding volgt nog een specialisatie in de psychiatrie, deze opleiding duurt 4 jaar en is alleen toegankelijk voor artsen.