Privacyverklaring

De medewerkers binnen Psygenis hebben een beroepsgeheim, wat wil zeggen dat hetgeen u aan hen vertelt, strikt vertrouwelijk is. Bij aanvang en beëindiging van uw behandeling zal uw huisarts op de hoogte gesteld worden middels een brief, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Aan derden wordt, alleen in overleg en toestemming van u, informatie gegeven. In het pdf bestand wordt uitgelegd hoe Psygenis met informatie van geïndentificeerde of indentificeerbare natuurlijke personen omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Download onze privacyverklaring via onderstaande PDF.

PDF bestand